helpen | leren | inspireren | pelgrimeren

Klimmen en de strijd tegen de kilo’s

kg

Het gemak waarmee je bergop klimt met de fiets is een combinatie van de factoren gewicht en conditie. Wielrenners zijn veelvuldig bezig met de strijd tegen de kilo’s en het maximale vermogen dat ze kunnen leveren. Ook stof tot nadenken voor vakantiefietsers. Misschien niet meer dan ‘stof tot nadenken’, omdat besparingen relatief gezien weinig opleveren.

Lekker light

Op de website Klimtijd.nl verscheen een leuk artikel met de titel ‘Hoe lichter hoe beter?’. Voor wielrenners gaat het bij ‘gewicht’ trouwens om het gewicht van hun superlichte fietsje en henzelf. Het is vooral de vraag welke rol het gewicht van de fietser zelf in dit totaal speelt, aangezien er aan gewicht van fiets en kleding relatief weinig verbeterd kan worden. Er is overigens wel een verband tussen het eigen gewicht van de fietser en het vermogen dat ze kunnen leveren. Als je uitgemergeld op de fiets zit dan weegt dat wel lekker weinig, maar elk stoepje is dan te hoog. Het is dan zoeken naar het evenwicht.

Kansen relatief

Vakantiefietsers kennen nog een component als het aankomt op gewicht: hun bagage. In absolute zin is daar winst te behalen. Immers geldt: hoe minder hoe beter. Relatief gezien valt dat allemaal wel weer mee, gezien de verhouding tot het totaal gewicht. In onderstaande tabel zie je wat een besparing op je bagage met 25% en 50% je oplevert.

  Basic Medium Light
Jezelf 75,0 75,0 75,0
Fiets 17,5 17,5 17,5
Bagage 20,00 15,0 10,0
Totaal 112,5 107,5 102,5
Procentueel 100% 96%  91% 

 

Als je bij gelijkblijvend eigen gewicht en gewicht van je fiets, de helft van je 20 kilogram bagage weglaat levert dat je 4% gewichtsbeparing op.

Soms heb je materiaal gewoon nodig of is het wel verkrijgbaar in lichte(re) varianten maar tegen een zekere prijs. Dan hoef je de keuze niet te maken of wil je hem niet maken.

Trainen, trainen, trainen

Voorop blijft staan dat je gewoon een goede conditie moet hebben om te klimmen. Het kost heel erg veel energie, ook als snelheid niet zo belangrijk is. Of je nu veel spullen meeneemt of weinig, er is een zeker minimum en dat neem je altijd mee. Ga dus veel oefenen in de heuvels of bergen, dan wordt ook het klimmen veel leuker en misschien ook wel makkelijker.