helpen – leren – inspireren – pelgrimeren

Privacy Policy

Privacy Policy (versie 24 mei 2018)

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie. Hierna beschrijven wij hoe Pelgrimwijzer omgaat met deze verordening.

1. Beheer
De website www.pelgrimwijzer.nl staat onder beheer van PB de Jong. Contactgegevens zijn te vinden op de website www.pelgrimwijzer.nl.

2. Contact via e-mail
Als je een vraag stelt aan Pelgrimwijzer, gebruiken wij je mailadres en de informatie in je mail alleen om je te kunnen antwoorden. Wij zullen deze gegevens dus nooit aan derden doorgeven. Na beantwoording bewaren je mailadres en de correspondentie niet langer dan noodzakelijk.

3. Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Je kunt als bezoeker zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Je kunt je browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Lees hier hoe je de toestemming voor cookies aanpast in Internet Explorer, Firefox, Google Chrome en Safari.

3a De webhost van Pelgrimwijzer (Yourhosting) maakt gebruik van analytische cookies om gegevens met betrekking tot websitegebruik bij te houden. Over het gebruik van deze cookies wordt je bij je eerste bezoek geïnformeerd.
3b Pelgrimwijzer maakt voor het vertonen van video’s gebruik van embedde video’s van Youtube en Vimeo. Hierdoor worden er door Youtube en Vimeo third party cookies geplaatst, op het moment dat de voorvertoning zichtbaar is. Standaard hebben we deze functionaliteit geblokkeerd. Voor het vertonen van video’s vragen we jouw uitdrukkelijke toestemming. 


4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Pelgrimwijzer. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer
Pelgrimwijzer is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

6. Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als je jouw gegevens (e-mailadres en correspondentie) toch spoedig uit onze bestanden wilt laten halen, kan je contact met ons opnemen via de contactgegevens op de website van www.pelgrimwijzer.nl